دانلود درایور برای ویندوز 10 » صفحه 40 » دانلود درایور - Drivers Download

» » دانلود درایور برای ویندوز 10 » صفحه 40


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور پرینتر و اسکنر HP Deskjet F4230

درایور پرینتر و اسکنر HP Deskjet F4230


راه انداز HP Deskjet F4230

Manufacturer : HP

Model : Deskjet F4230

Version : 08.00.00.00

Type : Printer / Scanner

Size : 167.74 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 933 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور HP Deskjet F4235

درایور HP Deskjet F4235


راه انداز HP Deskjet F4235

Manufacturer : HP

Model : Deskjet F4235

Version : 08.00.00.00

Type : Printer / Scanner

Size : 167.74 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 2 053 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور HP Deskjet F4210

دانلود درایور HP Deskjet F4210


راه انداز HP Deskjet F4210

Manufacturer : HP

Model : Deskjet F4210

Version : 08.00.00.00

Type : Printer / Scanner

Size : 167.74 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 922 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور HP Deskjet F4288

دانلود درایور HP Deskjet F4288


راه انداز HP Deskjet F4288

Manufacturer : HP

Model : Deskjet F4288

Version : 08.00.00.00

Type : Printer / Scanner

Size : 167.74 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 639 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر و اسکنر HP Deskjet F4213

درایور پرینتر و اسکنر HP Deskjet F4213


راه انداز HP Deskjet F4213

Manufacturer : HP

Model : Deskjet F4213

Version : 08.00.00.00

Type : Printer / Scanner

Size : 167.74 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 840 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت شبکه D-Link DFE-551FX

D-Link DFE-551FX


راه انداز D-Link DFE-551FX

Manufacturer : D-Link

Model : DFE-551FX

Version : 1.12.0.1

Type : Lan

Size : 19 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت شبکه " قرار دارد و " 2 735 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور اسکنر HP ScanJet 2460

HP scanjet 2460


راه انداز HP ScanJet 2460

Manufacturer : HP

Model : ScanJet 2460

Version : 9.0

Type : Scanner

Size : 234 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 249 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر اچ پی HP ScanJet 3620

Hp scanjet 3620


راه انداز HP ScanJet 3620

Manufacturer : HP

Model : ScanJet 3620

Version : 9.0

Type : Scanner

Size : 234 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 976 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی SHARP AR-5518

SHARP AR-5518


راه انداز SHARP AR-5518

Manufacturer : SHARP

Model : AR-5518

Version : 02

Type : Printer / Scanner

Size : 12 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\SHARPAR-5518A3F2
LPTENUM\SHARPAR-5518A3F2

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 2 420 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه SHARP AR-5520

SHARP AR-5520


راه انداز SHARP AR-5520

Manufacturer : SHARP

Model : AR-5520

Version : 02.00.00.00

Type : Printer / Scanner

Size : 12 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\SHARPAR-552095F3
LPTENUM\SHARPAR-552095F3
USBPRINT\SHARPAR-5520D76D5
LPTENUM\SHARPAR-5520D76D5
USBPRINT\SHARPAR-5520N7155
LPTENUM\SHARPAR-5520N7155
USBPRINT\SHARPAR-5520S7895
LPTENUM\SHARPAR-5520S7895

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 10 790 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@