دانلود راه انداز » صفحه 3 » دانلود درایور - Drivers Download

» » دانلود راه انداز » صفحه 3


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور Farassoo DC-31290 - وب کم فراسو

Farassoo DC-31290


راه انداز Farassoo DC-31290

Manufacturer : Farassoo

Model : DC-31290

Type : WebCam

Size : 41 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " --- " قرار دارد و " 1 853 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Farassoo FC-2330 - فراسو

Farassoo FC-2330


راه انداز Farassoo FC-2330

Manufacturer : Farassoo

Model : FC-2330

Type : WebCam

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " --- " قرار دارد و " 1 975 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور وب کم فراسو Farassoo FC-1540

Farassoo FC-1540


راه انداز Farassoo FC-1540

Manufacturer : Farassoo

Model : FC-1540

Type : WebCam

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " --- " قرار دارد و " 2 493 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور وب کم Farassoo FC-1530

Farassoo FC-1530


راه انداز Farassoo FC-1530

Manufacturer : Farassoo

Model : FC-1530

Type : WebCam

Size : 3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " --- " قرار دارد و " 2 166 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه Sharp AM-300/400 شارپ

Sharp AM-300/400


راه انداز Sharp AM-300/400

Manufacturer : Sharp

Model : AM-300/400

Version : 1.5

Type : Copy Printers

Size : 5 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 8 007 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور HP Scanjet N9120 | اسکنر اچ پی

HP Scanjet N9120


راه انداز HP Scanjet N9120

Manufacturer : HP

Model : Scanjet N9120

Type : Scanner

Size : 48.9 MB

Hardware IDs:
USB\VID_03F0&PID_FFFF
USB\VID_03F0&PID_3A05

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 964 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر HP Scanjet Professional 3000

درایور اسکنر HP Scanjet Professional 3000


راه انداز HP Scanjet Professional 3000

Manufacturer : HP

Model : Scanjet Professional 3000

Type : Scanner

Size : 178 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 2 417 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود راه اندار و درایور اسکنر HP Scanjet N6010

دانلود راه اندار و درایور اسکنر HP Scanjet N6010


راه انداز HP Scanjet N6010

Manufacturer : HP

Model : Scanjet N6010

Type : Scanner

Size : 2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 266 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور HP Scanjet N7710 | اسکنر اچ پی

درایور HP Scanjet N7710


راه انداز HP Scanjet N7710

Manufacturer : HP

Model : Scanjet N7710

Type : Scanner

Size : 29 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 719 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور و راه انداز اسکنر HP Scanjet N8460

درایور و راه انداز اسکنر HP Scanjet N8460


راه انداز HP Scanjet N8460

Manufacturer : HP

Model : Scanjet N8460

Type : Scanner

Size : 33 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 668 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@