سایت دانلود درایور » تگ‌های اخبار » درایور HP » صفحه 7


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور HP LaserJet Pro M11a - اچ پی

HP LaserJet Pro M11a


راه انداز HP LaserJet Pro M11a

Manufacturer : HP

Model : LaserJet Pro M11a

Version : 1.0

Type : Printer

Size : 129 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 004 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور HP LaserJet Pro M12a

HP LaserJet Pro M12a


راه انداز HP LaserJet Pro M12a

Manufacturer : HP

Model : LaserJet Pro M12a

Version : 1.0.2.29428

Type : Printer

Size : 129 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\HPHP_LaserJet_Pro_M14597
USB\VID_03F0&PID_942A&MI_01
USB\VID_03F0&PID_952A&MI_01

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 35 308 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر HP LaserJet Pro M12w

HP LaserJet Pro M12w


راه انداز HP LaserJet Pro M12w

Manufacturer : HP

Model : LaserJet Pro M12w

Version : 1.0.2.29428

Type : Printer

Size : 129 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\HPHP_LaserJet_Pro_M18916
USB\VID_03F0&PID_942A&MI_01
USB\VID_03F0&PID_952A&MI_01

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 32 608 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور پرینتر HP Color LaserJet Pro M252n

دانلود درایور پرینتر HP Color LaserJet Pro M252n


راه انداز HP Color LaserJet Pro M252n

Manufacturer : HP

Model : Color LaserJet Pro M252n

Version : 6.2.1.20636

Type : Printer

Size : 17 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 4 065 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور پرینتر HP Color LaserJet CP1215

دانلود درایور پرینتر HP Color LaserJet CP1215


راه انداز HP Color LaserJet CP1215

Manufacturer : HP

Model : Color LaserJet CP1215

Version : 1.9.0.126

Type : Printer

Size : 6.3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs: USBPRINT\Hewlett-PackardHP_Co70FC

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 14 213 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر اچ پی HP Color LaserJet CP1217

درایور پرینتر اچ پی HP Color LaserJet CP1217


راه انداز HP Color LaserJet CP1217

Manufacturer : HP

Model : Color LaserJet CP1217

Version : 1.9.0.126

Type : Printer

Size : 6.3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 4 203 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور پرینتر اچ پی HP Color LaserJet CP1216

دانلود درایور پرینتر اچ پی HP Color LaserJet CP1216


راه انداز HP Color LaserJet CP1216

Manufacturer : HP

Model : Color LaserJet CP1216

Version : 1.9.0.126

Type : Printer

Size : 6.3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs: USBPRINT\Hewlett-PackardHP_Co71BC

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 864 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای پرینتر HP Color LaserJet CP1214

درایور برای پرینتر HP Color LaserJet CP1214


راه انداز HP Color LaserJet CP1214

Manufacturer : HP

Model : Color LaserJet CP1214

Version : 1.9.0.126

Type : Printer

Size : 6.3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs: USBPRINT\Hewlett-PackardHP_CoB03D

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 899 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور HP Color LaserJet CP1213

دانلود درایور HP Color LaserJet CP1213


راه انداز HP Color LaserJet CP1213

Manufacturer : HP

Model : Color LaserJet CP1213

Version : 1.9.0.126

Type : Printer

Size : 6.3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs: USBPRINT\Hewlett-PackardHP_Co727C

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 895 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر HP Scanjet 3970

HP Scanjet 3970


راه انداز HP Scanjet 3970

Manufacturer : HP

Model : Scanjet 3970

Model Number: HP Q3190A

Version : 8.0.0.0

Type : Scanner

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\Vid_03f0&Pid_2305

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 5 728 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@