سایت دانلود درایور » تگ‌های اخبار » درایور canon » صفحه 3


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

canon PIXMA MX760

canon PIXMA MX760


راه انداز canon PIXMA MX760

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MX760

Type : Printer

Size : 26.8 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 920 " بار از آن بازدید شده است.

 

canon PIXMA MX700

canon PIXMA MX700


راه انداز canon PIXMA MX700

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MX700

Type : Printer

Size : 26.0 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 641 " بار از آن بازدید شده است.

 

canon PIXMA MP600

canon PIXMA MP600


راه انداز canon PIXMA MP600

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MP600

Type : Printer

Size : 22.2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 3 446 " بار از آن بازدید شده است.

 

canon PIXMA MP560

canon PIXMA MP560


راه انداز canon PIXMA MP560

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MP560

Type : Printer

Size : 22.1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 5 398 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر کنون Canon PIXMA MP610

canon PIXMA MP610


راه انداز Canon PIXMA MP610

Manufacturer : Canon

Model : PIXMA MP610

Type : Printer / Scanner

Size : 20 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanonMP610_series61AE
USB\VID_04A9&PID_1725&MI_00
BTHPRINT\CanonMP610_series61AE

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 3 007 " بار از آن بازدید شده است.

 

canon PIXMA MX310

canon PIXMA MX310


راه انداز canon PIXMA MX310

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MX310

Type : Printer

Size : 26.8 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 5 358 " بار از آن بازدید شده است.

 

canon PIXMA MP640

canon PIXMA MP640


راه انداز canon PIXMA MP640

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MP640

Type : Printer

Size : 22.1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 634 " بار از آن بازدید شده است.

 

canon PIXMA MP510

canon PIXMA MP510


راه انداز canon PIXMA MP510

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MP510

Type : Printer

Size : 21.5 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 851 " بار از آن بازدید شده است.

 

canon PIXMA MP480

canon PIXMA MP480


راه انداز canon PIXMA MP480

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MP480

Type : Printer

Size : 24.3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 366 " بار از آن بازدید شده است.

 

canon PIXMA MP450

canon PIXMA MP450


راه انداز canon PIXMA MP450

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MP450

Type : Printer

Size : 15.0 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 114 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@