سایت دانلود درایور » تگ‌های اخبار » درایور canon » صفحه 4


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

canon PIXMA MP260

canon PIXMA MP260


راه انداز canon PIXMA MP260

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MP260

Type : Printer

Size : 24.3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 869 " بار از آن بازدید شده است.

 

canon PIXMA MP170

canon PIXMA MP170


راه انداز canon PIXMA MP170

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MP170

Type : Printer

Size : 15.1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 630 " بار از آن بازدید شده است.

 

canon PIXMA MG3255

canon PIXMA MG3255


راه انداز canon PIXMA MG3255

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MG3255

Type : Printer

Size : 20.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 980 " بار از آن بازدید شده است.

 

canon PIXMA MG3240

canon PIXMA MG3240


راه انداز canon PIXMA MG3240

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MG3240

Type : Printer

Size : 20.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 810 " بار از آن بازدید شده است.

 

canon PIXMA MG3250

canon PIXMA MG3250


راه انداز canon PIXMA MG3250

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MG3250

Type : Printer

Size : 20.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 676 " بار از آن بازدید شده است.

 

canon PIXMA iX6550

canon PIXMA iX6550


راه انداز canon PIXMA iX6550

Manufacturer : canon

Model : PIXMA iX6550

Type : Printer

Size : 16.3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 053 " بار از آن بازدید شده است.

 

canon PIXMA iX6540

canon PIXMA iX6540


راه انداز canon PIXMA iX6540

Manufacturer : canon

Model : PIXMA iX6540

Type : Printer

Size : 16.3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 768 " بار از آن بازدید شده است.

 

canon PIXMA iP6210D

canon PIXMA iP6210D


راه انداز canon PIXMA iP6210D

Manufacturer : canon

Model : PIXMA iP6210D

Type : Printer

Size : 10.5 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 4 997 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر کنون canon PIXMA MX515

درایور پرینتر کنون canon PIXMA MX515


راه انداز canon PIXMA MX515

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MX515

Type : Printer

Size : 22.4 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 686 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر کنون canon PIXMA MX714

درایور پرینتر کنون canon PIXMA MX714


راه انداز canon PIXMA MX714

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MX714

Type : Printer

Size : 22.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 673 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@