سایت دانلود درایور » تگ‌های اخبار » درایور canon » صفحه 6


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور پرینتر کنون canon PIXMA iP100

دانلود درایور پرینتر کنون canon PIXMA iP100


راه انداز canon PIXMA iP100

Manufacturer : canon

Model : PIXMA iP100

Version : 2.17.2.20

Type : Printer

Size : 9.09 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
LPTENUM\CanoniP100_series4840
USBPRINT\CanoniP100_series4840
BTHPRINT\CanoniP100_series4840

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 262 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر کنون canon PIXMA MG6350

درایور پرینتر کنون canon PIXMA MG6350


راه انداز canon PIXMA MG6350

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MG6350

Type : Printer

Size : 23.01 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 577 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر کنون canon PIXMA iP90

درایور پرینتر کنون canon PIXMA iP90


راه انداز canon PIXMA iP90

Manufacturer : canon

Model : PIXMA iP90

Type : Printer

Size : 9.24 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 882 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر کنون canon PIXMA MG6340

درایور پرینتر کنون canon PIXMA MG6340


راه انداز canon PIXMA MG6340

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MG6340

Type : Printer

Size : 23.01 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 653 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر کنون canon PIXMA MG8140

درایور پرینتر کنون canon PIXMA MG8140


راه انداز canon PIXMA MG8140

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MG8140

Type : Printer

Size : 26.49 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 771 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر کنون canon PIXMA MG8150

درایور پرینتر کنون canon PIXMA MG8150


راه انداز canon PIXMA MG8150

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MG8150

Type : Printer

Size : 26.49 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 662 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر کنون canon PIXMA MP800

درایور پرینتر کنون canon PIXMA MP800


راه انداز canon PIXMA MP800

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MP800

Type : Printer

Size : 19 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 878 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور پرینتر کنون canon PIXMA MP970

دانلود درایور پرینتر کنون canon PIXMA MP970


راه انداز canon PIXMA MP970

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MP970

Type : Printer

Size : 24.66 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 763 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر کنون canon PIXMA MP990

درایور پرینتر کنون canon PIXMA MP990


راه انداز canon PIXMA MP990

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MP990

Type : Printer

Size : 23.22 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 599 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر کنون canon PIXMA MX340

درایور پرینتر کنون canon PIXMA MX340


راه انداز canon PIXMA MX340

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MX340

Type : Printer

Size : 27.81 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 837 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@