درایور اسکنر » صفحه 33 » دانلود درایور - Drivers Download

» » درایور اسکنر » صفحه 33


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود راه انداز Panasonic KX-MB2020

Panasonic KX-MB2020


راه انداز Panasonic KX-MB2020

Manufacturer : Panasonic

Model : KX-MB2020

Version : 1.048.002

Type : Printer / Scanner / Fax

Size : 37 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs: USBPRINT\PanasonicKX-MB20202CBE

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 1 310 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای Panasonic KX-MB2010

Panasonic KX-MB2010


راه انداز Panasonic KX-MB2010

Manufacturer : Panasonic

Model : KX-MB2010

Version : 1.04

Type : Printer / Scanner / Fax

Size : 37 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs: USBPRINT\PanasonicKX-MB2010DCBE

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 1 737 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Panasonic KX-MB2000

Panasonic KX-MB2000


راه انداز Panasonic KX-MB2000

Manufacturer : Panasonic

Model : KX-MB2000

Version : 1.04

Type : Printer / Scanner / Fax

Size : 37 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs: USBPRINT\PanasonicKX-MB20004CBF

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 6 439 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر Genius ColorPage-vivid pro ii film

Genius ColorPage-vivid pro ii filmراه انداز Genius ColorPage-vivid pro ii film

Manufacturer : Genius

Model : ColorPage-vivid

Type : Scanner

Size : 3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 3 332 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور HP 915 Inkjet | پرینتر و اسکنر

درایور HP 915 Inkjet


راه انداز HP 915 Inkjet

Manufacturer : HP

Model : 915

Type : Printer / Scanner

Size : 401 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

قابلیت پشتیبانی از درایور PCL: دارد / دانلود درایور PCL6

Hardware IDs:
usb\Vid_03f0&Pid_2704

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 249 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر و اسکنر HP Deskjet F2224

درایور پرینتر HP Deskjet F2224


راه انداز HP Deskjet F2224

Manufacturer : HP

Model : Deskjet F2224

Type : Printer / Scanner

Size : 400 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 2 193 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر HP ScanJet 5400c

درایور اسکنر HP ScanJet 5400c


راه انداز HP ScanJet 5400c

Manufacturer : HP

Model : ScanJet 5400c

Type : scanner

Size : 57 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

اگر از کابل USB استفاده می کنید بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\VID_03F0&Pid_1005
LPTENUM\HewlettPackardHP54402FBF

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 4 581 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر HP ScanJet 5470c

درایور اسکنر HP ScanJet 5470c


راه انداز HP ScanJet 5470c

Manufacturer : HP

Model : ScanJet 5470c

Type : scanner

Size : 57 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

اگر از کابل USB استفاده می کنید بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\VID_03F0&Pid_1105
LPTENUM\HewlettPackardHP5470DFBF

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 2 999 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر HP ScanJet 4470c

درایور اسکنر HP ScanJet 4470c


راه انداز HP ScanJet 4470c

Manufacturer : HP

Model : ScanJet 4470c

Type : scanner

Size : 59.04 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 4 002 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر HP ScanJet 5100c

درایور اسکنر HP ScanJet 5100c


راه انداز HP ScanJet 5100c

Manufacturer : HP

Model : ScanJet 5100c

Type : scanner

Size : 667 kB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 977 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@