درایور دستگاه کپی برای لینوکس » صفحه 5 » دانلود درایور - Drivers Download

» » درایور دستگاه کپی برای لینوکس » صفحه 5


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور Canon imageRUNNER ADVANCE 4035

Canon imageRUNNER ADVANCE 4035


راه انداز Canon imageRUNNER ADVANCE 4035

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER ADVANCE 4035

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR-ADV_4025/403566D

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 765 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور کنون Canon imageRUNNER ADVANCE 4025 - دستگاه کپی

Canon imageRUNNER ADVANCE 4025


راه انداز Canon imageRUNNER ADVANCE 4025

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER ADVANCE 4025

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR-ADV_4025/403566D

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 834 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور کنون Canon imageRUNNER C1030

Canon imageRUNNER C1030


راه انداز Canon imageRUNNER C1030

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER C1030

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR_C1028/C1030_EEAF

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 930 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای Canon imageRUNNER C1028 - کنون

Canon imageRUNNER  C1028


راه انداز Canon imageRUNNER C1028

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER C1028

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR_C1028/C1030_EEAF

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 877 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز دستگاه کپی کنون Canon imageRUNNER 1750

Canon imageRUNNER 1750


راه انداز Canon imageRUNNER 1750

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER 1750

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR1730/1740/175E44D

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 801 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه Canon imageRUNNER 1740

Canon imageRUNNER 1740


راه انداز Canon imageRUNNER 1740

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER 1740

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR1730/1740/175E44D

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 819 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Canon imageRUNNER 1730

Canon imageRUNNER 1730


راه انداز Canon imageRUNNER 1730

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER 1730

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR1730/1740/175E44D

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 772 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Canon imageRUNNER 2535 - دستگاه کپی کنون

Canon imageRUNNER 2535


راه انداز Canon imageRUNNER 2535

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER 2535

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR2535/2545_(UFE896

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 816 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای دستگاه کپی Canon imageRUNNER 1133

Canon imageRUNNER 1133


راه انداز Canon imageRUNNER 1133

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER 1133

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR1133_UFRII_LT37AE

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 277 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز دستگاه کپی Canon imageRUNNER 2530

Canon imageRUNNER 2530


راه انداز Canon imageRUNNER 2530

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER 2530

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR2525/2530_(UF9561

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 783 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@