درایور دستگاه کپی برای لینوکس » صفحه 7 » دانلود درایور - Drivers Download

» » درایور دستگاه کپی برای لینوکس » صفحه 7


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور SAVIN MP 2501 - دستگاه کپی ساوین

SAVIN MP 2501


راه انداز SAVIN MP 2501

Manufacturer : SAVIN

Model : MP 2501

Version : 2.10.0.0

Type : Copier

Size : 42 MB

Hardware ID: USBPRINT\SAVINMP_25019B72
LPTENUM\SAVINMP_25019B72

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 059 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور برای NRG MP 2501

NRG MP 2501


راه انداز NRG MP 2501

Manufacturer : Ricoh

Model : MP 2501

Version : PCL 6 v4

Type : Copier

Size : 42 MB

Hardware ID: USBPRINT\NRGMP_25018519
LPTENUM\NRGMP_25018519

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 162 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز NRG MP 2001

NRG MP 2001


راه انداز NRG MP 2001

Manufacturer : Ricoh

Model : MP 2001

Version : 2.10.0

Type : Copier

Size : 42 MB

Hardware ID: USBPRINT\NRGMP_20018409
LPTENUM\NRGMP_20018409

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 776 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور LANIER MP 2501

LANIER MP 2501


راه انداز LANIER MP 2501

Manufacturer : LANIER

Model : MP 2501

Version : PCL 6 v4-2.10.0.0

Type : Copier

Size : 42 MB

Hardware ID: USBPRINT\LANIERMP_250165D2
LPTENUM\LANIERMP_250165D2

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 075 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی اینفوتک infotec MP 2501

infotec MP 2501


راه انداز infotec MP 2501

Manufacturer : infotec

Model : MP 2501

Version : PCL 6 v4

Type : Copier

Size : 42 MB

Hardware ID: USBPRINT\infotecMP_2501BAF1
LPTENUM\infotecMP_2501BAF1

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 161 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای Gestetner MP 2501

Gestetner MP 2501


راه انداز Gestetner MP 2501

Manufacturer : Gestetner

Model : MP 2501

Version : 2.10.0.0

Type : Copier

Size : 42 MB

Hardware ID: USBPRINT\GestetnerMP_250144AD
LPTENUM\GestetnerMP_250144AD

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 345 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Gestetner MP 2001

Gestetner MP 2001


راه انداز Gestetner MP 2001

Manufacturer : Gestetner

Model : MP 2001

Version : PCL 6 v4

Type : Copier

Size : 42 MB

Hardware ID: USBPRINT\GestetnerMP_200145BD
LPTENUM\GestetnerMP_200145BD

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 303 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود راه انداز RICOH MP 2001 J - دستگاه کپی ریکو

RICOH MP 2001 J


راه انداز RICOH MP 2001 J

Manufacturer : RICOH

Model : MP 2001 J

Version : PCL 6

Type : Copier

Size : 42 MB

Hardware ID: USBPRINT\RICOHMP_2001JF3F7
LPTENUM\RICOHMP_2001JF3F7

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 242 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی لانیر LANIER MP 2001

LANIER MP 2001


راه انداز LANIER MP 2001

Manufacturer : LANIER

Model : MP 2001

Version : PCL 6

Type : Copier

Size : 42 MB

Hardware ID: USBPRINT\LANIERMP_200164C0
LPTENUM\LANIERMP_200164C0

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 179 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اینفوتک infotec MP 2001

infotec MP 2001


راه انداز infotec MP 2001

Manufacturer : infotec

Model : MP 2001

Version : PCL 6 v2.10.0

Type : Copier

Size : 42 MB

Hardware ID: USBPRINT\infotecMP_2001BBE1
LPTENUM\infotecMP_2001BBE1

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 949 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@