درایور دستگاه کپی برای ویندوز 8 » صفحه 11 » دانلود درایور - Drivers Download

» » درایور دستگاه کپی برای ویندوز 8 » صفحه 11


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR2230

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR2230


راه انداز Canon iR2230

Manufacturer : Canon

Model : iR2230

Version : 21.65

Type : Copy

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 026 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی Canon iR1023

درایور دستگاه کپی Canon iR1023


راه انداز Canon iR1023

Manufacturer : Canon

Model : iR1023

Version : 21.65

Type : Copy

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 903 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی Canon iR1022

درایور دستگاه کپی Canon iR1022


راه انداز Canon iR1022

Manufacturer : Canon

Model : iR1022

Version : 21.65

Type : Copy

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 341 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR1018

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR1018


راه انداز Canon iR1018

Manufacturer : Canon

Model : iR1018

Version : 15.00.0.0

Type : Copy

Size : 38 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 095 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی Canon iR2020

درایور دستگاه کپی Canon iR2020


راه انداز Canon iR2020

Manufacturer : Canon

Model : iR2020

Version : 21.65

Type : Copy

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 406 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی Canon iR1600

درایور دستگاه کپی Canon iR1600


راه انداز Canon iR1600

Manufacturer : Canon

Model : iR1600

Version : 21.65

Type : Copy

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 081 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی Canon iR2018

درایور دستگاه کپی Canon iR2018


راه انداز Canon iR2018

Manufacturer : Canon

Model : iR2018

Version : 21.65

Type : Copy

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 2 887 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR2016

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR2016


راه انداز Canon iR2016

Manufacturer : Canon

Model : iR2016

Version : 21.65

Type : Copy

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 5 600 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه Brother DCP 7055

درایور دستگاه Brother DCP 7055


راه انداز Brother DCP 7055

Manufacturer : Brother

Model : DCP 7055

Type : copy

Size : 17.5 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 15 288 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز و درایور SHARP MX-M550N

SHARP MX-M550N


راه انداز SHARP MX-M550N

Manufacturer : Sharp

Model : MX-M550N

Version : 1307a

Type : Copier

Size : 18 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 361 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@