درایور دستگاه کپی برای ویندوز XP » صفحه 5 » دانلود درایور - Drivers Download

» » درایور دستگاه کپی برای ویندوز XP » صفحه 5


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iPR C7000 VP

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iPR C7000 VP


راه انداز Canon iPR C7000 VP

Manufacturer : Canon

Model : iPR C7000 VP

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 840 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه Canon iPR C1 PLUS-T1

دانلود درایور دستگاه Canon iPR C1 PLUS-T1


راه انداز Canon iPR C1 PLUS-T1

Manufacturer : Canon

Model : iPR C1 PLUS-T1

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 890 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه کپی کنون Canon iR105

دانلود درایور دستگاه کپی کنون Canon iR105


راه انداز Canon iR105

Manufacturer : Canon

Model : iR105

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 3 812 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR9070

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR9070


راه انداز Canon iR9070

Manufacturer : Canon

Model : iR9070

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 2 156 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه Canon iR85 PLUS

دانلود درایور دستگاه Canon iR85 PLUS


راه انداز Canon iR85 PLUS

Manufacturer : Canon

Model : iR85 PLUS

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 895 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR8500

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR8500


راه انداز Canon iR8500

Manufacturer : Canon

Model : iR8500

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 4 939 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه Canon iR8070

دانلود درایور دستگاه Canon iR8070


راه انداز Canon iR8070

Manufacturer : Canon

Model : iR8070

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 583 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه کپی کنون Canon iR5075

دانلود درایور دستگاه کپی کنون Canon iR5075


راه انداز Canon iR5075

Manufacturer : Canon

Model : iR5075

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 857 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی Canon iR7200

درایور دستگاه کپی Canon iR7200


راه انداز Canon iR7200

Manufacturer : Canon

Model : iR7200

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 169 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Canon iR5570

دانلود درایور Canon iR5570


راه انداز Canon iR5570

Manufacturer : Canon

Model : iR5570

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 883 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@