درایور دستگاه کپی » صفحه 6 » دانلود درایور - Drivers Download

» » درایور دستگاه کپی » صفحه 6


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور برای Canon imageRUNNER C1028 - کنون

Canon imageRUNNER  C1028


راه انداز Canon imageRUNNER C1028

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER C1028

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR_C1028/C1030_EEAF

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 861 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز دستگاه کپی کنون Canon imageRUNNER 1750

Canon imageRUNNER 1750


راه انداز Canon imageRUNNER 1750

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER 1750

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR1730/1740/175E44D

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 789 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه Canon imageRUNNER 1740

Canon imageRUNNER 1740


راه انداز Canon imageRUNNER 1740

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER 1740

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR1730/1740/175E44D

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 806 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Canon imageRUNNER 1730

Canon imageRUNNER 1730


راه انداز Canon imageRUNNER 1730

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER 1730

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR1730/1740/175E44D

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 759 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Canon imageRUNNER 2535 - دستگاه کپی کنون

Canon imageRUNNER 2535


راه انداز Canon imageRUNNER 2535

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER 2535

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR2535/2545_(UFE896

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 798 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای دستگاه کپی Canon imageRUNNER 1133

Canon imageRUNNER 1133


راه انداز Canon imageRUNNER 1133

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER 1133

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR1133_UFRII_LT37AE

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 254 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز دستگاه کپی Canon imageRUNNER 2530

Canon imageRUNNER 2530


راه انداز Canon imageRUNNER 2530

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER 2530

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR2525/2530_(UF9561

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 769 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود راه انداز Canon imageRUNNER 2525

Canon imageRUNNER 2525


راه انداز Canon imageRUNNER 2525

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER 2525

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR2525/2530_(UF9561

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 952 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای دستگاه کنون Canon imageRUNNER 2422

Canon imageRUNNER 2422


راه انداز Canon imageRUNNER 2422

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER 2422

Version : 21

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR2422_(UFRII_LAF5B

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 809 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی Canon imageRUNNER 2202 - کنون

Canon imageRUNNER 2202


راه انداز Canon imageRUNNER 2202

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER 2202

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR2002/2202_UFREE24

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 8 770 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@