سایت فارسی Plustek » دانلود درایور - Drivers Download

دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور Plustek OpticPro S910 - اسکنر پلاستک

Plustek OpticPro S910


راه انداز Plustek OpticPro S910

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro S910

Version : 3.0.0.0

Type : Scanner

Size : 27 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware Ids:
USB\VID_07B3&PID_1308

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 065 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای اسکنر پلاستک Plustek OpticPro S48

Plustek OpticPro S48


راه انداز Plustek OpticPro S48

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro S48

Version : 4.2.0.0

Type : Scanner

Size : 7 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware Ids:
USB\VID_07B3&PID_0924

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 792 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Plustek OpticPro S48+

Plustek OpticPro S48+


راه انداز Plustek OpticPro S48+

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro S48+

Version : 5.0.0.1

Type : Scanner

Size : 44 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware Ids:
USB\VID_07b3&PID_1309
USB\VID_07b3&PID_1308
USB\VID_07b3&PID_1302
USB\VID_07b3&PID_1402
USB\VID_07b3&PID_1403
USB\VID_07b3&PID_1307

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 2 688 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور اسکنر Plustek OpticPro S28 Pro

Plustek OpticPro S28 Pro


راه انداز Plustek OpticPro S28 Pro

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro S28 Pro

Version : 5.0.0.1

Type : Scanner

Size : 49 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware Ids:
USB\VID_07b3&PID_1305
USB\VID_07b3&PID_1306
USB\VID_07b3&PID_1304

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 768 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور اسکنر پلاستک Plustek OpticPro S28+

Plustek OpticPro S28+


راه انداز Plustek OpticPro S28 Plus

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro S28+

Version : 5.0.0.1

Type : Scanner

Size : 26 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware Ids:
USB\VID_07b3&PID_1305
USB\VID_07b3&PID_1306
USB\VID_07b3&PID_1304

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 467 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور برای Plustek OpticPro ST960

Plustek OpticPro ST960


راه انداز Plustek OpticPro ST960

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro ST960

Version : 22

Type : Scanner

Size : 48 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

سازگار با شناسه های سخت افزاری:
USB\VID_07b3&PID_1309
USB\VID_07b3&PID_1308
USB\VID_07b3&PID_1302
USB\VID_07b3&PID_1402
USB\VID_07b3&PID_1403
USB\VID_07b3&PID_1307

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 931 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای Plustek OpticPro SW280 - اسکنر پلاستک

Plustek OpticPro SW280


راه انداز Plustek OpticPro SW280

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro SW280

Version : 22

Type : Scanner

Size : 35 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

سازگار با شناسه های سخت افزاری:
USB\VID_07b3&PID_1305
USB\VID_07b3&PID_1306
USB\VID_07b3&PID_1304

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 845 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر پلاستک Plustek OpticPro S28

Plustek OpticPro S28


راه انداز Plustek OpticPro S28

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro S28

Version : 4.3.1.1

Type : Scanner

Size : 25 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware Ids:
USB\VID_07b3&PID_0801

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 041 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Plustek OpticPro S24

Plustek OpticPro S24


راه انداز Plustek OpticPro S24

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro S24

Version : 3.4.0.1

Type : Scanner

Size : 13 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 728 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Plustek OpticPro S12

Plustek OpticPro S12


راه انداز Plustek OpticPro S12

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro S12

Version : 3.4.0.1

Type : Scanner

Size : 13 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware Ids:
USB\VID_07B3&PID_040B
USB\VID_07B3&PID_040E
USB\VID_07B3&PID_0601
USB\VID_07B3&PID_0600

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 864 " بار از آن بازدید شده است.

 
صفحه قبل صفحه بعد
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@