Plustek OpticPro S28 driver » دانلود درایور - Drivers Download

دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور اسکنر Plustek OpticPro S28 Pro

Plustek OpticPro S28 Pro


راه انداز Plustek OpticPro S28 Pro

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro S28 Pro

Version : 5.0.0.1

Type : Scanner

Size : 49 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware Ids:
USB\VID_07b3&PID_1305
USB\VID_07b3&PID_1306
USB\VID_07b3&PID_1304

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 803 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور اسکنر پلاستک Plustek OpticPro S28+

Plustek OpticPro S28+


راه انداز Plustek OpticPro S28 Plus

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro S28+

Version : 5.0.0.1

Type : Scanner

Size : 26 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware Ids:
USB\VID_07b3&PID_1305
USB\VID_07b3&PID_1306
USB\VID_07b3&PID_1304

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 527 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر پلاستک Plustek OpticPro S28

Plustek OpticPro S28


راه انداز Plustek OpticPro S28

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro S28

Version : 4.3.1.1

Type : Scanner

Size : 25 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware Ids:
USB\VID_07b3&PID_0801

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 087 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@