دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور دستگاه کپی اینفوتک infotec MP 2501

infotec MP 2501


راه انداز infotec MP 2501

Manufacturer : infotec

Model : MP 2501

Version : PCL 6 v4

Type : Copier

Size : 42 MB

Hardware ID: USBPRINT\infotecMP_2501BAF1
LPTENUM\infotecMP_2501BAF1

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 316 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اینفوتک infotec MP 2001

infotec MP 2001


راه انداز infotec MP 2001

Manufacturer : infotec

Model : MP 2001

Version : PCL 6 v2.10.0

Type : Copier

Size : 42 MB

Hardware ID: USBPRINT\infotecMP_2001BBE1
LPTENUM\infotecMP_2001BBE1

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 076 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور و نرم افزار infotec IS 2151

infotec - اینفوتک


راه انداز infotec IS 2151

Manufacturer : infotec

Model : IS 2151

Version : 2.1

Type : Copy Printers

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 062 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اینفوتک infotec IS 2018D

infotec - اینفوتک


راه انداز infotec IS 2018D

Manufacturer : infotec

Model : IS 2018D

Version : 2.1

Type : Copy Printers

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 984 " بار از آن بازدید شده است.

 

اینفوتک infotec IS 2015 - درایور دستگاه کپی

infotec - اینفوتک


راه انداز infotec IS 2015

Manufacturer : infotec

Model : IS 2015

Version : 2.1

Type : Copy Printers

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 284 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز درایور دستگاه کپی اینفوتک / infotec IS 2135

infotec - اینفوتک


راه انداز infotec IS 2135

Manufacturer : infotec

Model : IS 2135

Version : 2.1

Type : Copy Printers

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 996 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای دستگاه کپی اینفوتک infotec IS 2122

infotec - اینفوتک


راه انداز infotec IS 2122

Manufacturer : infotec

Model : IS 2122

Version : 2.1

Type : Copy Printers

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 941 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای دستگاه اینفوتک infotec IS 2018

infotec - اینفوتک


راه انداز infotec IS 2018

Manufacturer : infotec

Model : IS 2018

Version : 2.1

Type : Copy Printers

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 010 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور برای دستگاه infotec IS 2215

infotec - اینفوتک


راه انداز infotec IS 2215

Manufacturer : infotec

Model : IS 2215

Version : 2.1

Type : Copy Printers

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 587 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه infotec IS 2145

infotec - اینفوتک


راه انداز infotec IS 2145

Manufacturer : infotec

Model : IS 2145

Version : 2.1

Type : Copy Printers

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 018 " بار از آن بازدید شده است.

 
صفحه قبل صفحه بعد
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@