scanner driver » صفحه 26 » دانلود درایور - Drivers Download

» » scanner driver » صفحه 26


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور برای Plustek OpticPro ST960

Plustek OpticPro ST960


راه انداز Plustek OpticPro ST960

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro ST960

Version : 22

Type : Scanner

Size : 48 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

سازگار با شناسه های سخت افزاری:
USB\VID_07b3&PID_1309
USB\VID_07b3&PID_1308
USB\VID_07b3&PID_1302
USB\VID_07b3&PID_1402
USB\VID_07b3&PID_1403
USB\VID_07b3&PID_1307

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 930 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای Plustek OpticPro SW280 - اسکنر پلاستک

Plustek OpticPro SW280


راه انداز Plustek OpticPro SW280

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro SW280

Version : 22

Type : Scanner

Size : 35 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

سازگار با شناسه های سخت افزاری:
USB\VID_07b3&PID_1305
USB\VID_07b3&PID_1306
USB\VID_07b3&PID_1304

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 844 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر پلاستک Plustek OpticPro S28

Plustek OpticPro S28


راه انداز Plustek OpticPro S28

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro S28

Version : 4.3.1.1

Type : Scanner

Size : 25 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware Ids:
USB\VID_07b3&PID_0801

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 038 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Plustek OpticPro S24

Plustek OpticPro S24


راه انداز Plustek OpticPro S24

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro S24

Version : 3.4.0.1

Type : Scanner

Size : 13 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 720 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Plustek OpticPro S12

Plustek OpticPro S12


راه انداز Plustek OpticPro S12

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro S12

Version : 3.4.0.1

Type : Scanner

Size : 13 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware Ids:
USB\VID_07B3&PID_040B
USB\VID_07B3&PID_040E
USB\VID_07B3&PID_0601
USB\VID_07B3&PID_0600

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 864 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر Plustek OpticPro ST64 - پلاستک

Plustek OpticPro ST64


راه انداز Plustek OpticPro ST64

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro ST64

Version : 22

Type : Scanner

Size : 27 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

سازگار با شناسه های سخت افزاری:
USB\VID_07B3&PID_0C59

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 2 086 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای اسکنر پلاستک Plustek OpticPro ST640

Plustek OpticPro ST640


راه انداز Plustek OpticPro ST640

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro ST640

Version : 22

Type : Scanner

Size : 56 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

سازگار با شناسه های سخت افزاری:
USB\VID_07b3&PID_1309
USB\VID_07b3&PID_1308
USB\VID_07b3&PID_1302
USB\VID_07b3&PID_1402
USB\VID_07b3&PID_1403
USB\VID_07b3&PID_1307

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 871 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Plustek OpticPro ST48 - اسکنر پلاستک

Plustek OpticPro ST48


راه انداز Plustek OpticPro ST48

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro ST48

Version : 4.2.0.0

Type : Scanner

Size : 33 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

سازگار با شناسه های سخت افزاری:
USB\VID_07B3&PID_0800

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 11 805 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور اسکنر Plustek OpticPro ST480

Plustek OpticPro ST480


راه انداز Plustek OpticPro ST480

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro ST480

Version : 22

Type : Scanner

Size : 47 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

سازگار با شناسه های سخت افزاری:
USB\VID_07b3&PID_1307

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 321 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور اسکنر Plustek OpticPro ST24

Plustek OpticPro ST24


راه انداز Plustek OpticPro ST24

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro ST24

Version : 3.4.0.1

Type : Scanner

Size : 13 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 418 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@