دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور اسکنر مادیران OpticSlim 2400plus

درایور اسکنر مادیران OpticSlim 2400plus


راه انداز OpticSlim 2400plus

Manufacturer : maadiran

Model : OpticSlim 2400plus

Version : 1.0.1.1

Type : SCANNER

Size : 22.4 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\VID_07B3&PID_0454

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 13 754 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه زیراکس xerox WorkCentre 3220

درایور دستگاه زیراکس xerox WorkCentre 3220


راه انداز xerox WorkCentre 3220

Manufacturer : xerox

Model : WorkCentre 3220

Version : 4.9.13

Type : Printer/scanner/fax

Size : 27.8 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 2 084 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه زیراکس xerox WorkCentre 3210

درایور دستگاه زیراکس xerox WorkCentre 3210


راه انداز xerox WorkCentre 3210

Manufacturer : xerox

Model : WorkCentre 3210

Version : 4.9.13

Type : Printer/scanner/fax

Size : 27.8 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 4 208 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر کنون CanoScan LiDE 70

درایور اسکنر کنون CanoScan LiDE70


راه انداز CanoScan LiDE70

Manufacturer : Canon

Model : LiDE70

Version : 12.1.1

Type : scanner

Size : 12.38 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 3 290 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور اسکنر Mustek ScanExpress A3 USB

دانلود درایور اسکنر Mustek ScanExpress A3 USB


راه انداز Mustek ScanExpress A3 USB

Manufacturer : Mustek

Model : ScanExpress A3 USB

Version : 1.0.0.0

Type : Printer

Size : 174 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 4 544 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه canon PIXMA MP250

دانلود درایور دستگاه canon PIXMA MP250


راه انداز canon PIXMA MP250

Manufacturer : canon

Model : PIXMA MP250

Version : 1.05

Type : Printer,scanner

Size : 19.93 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 6 751 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Plustek OpticPro S910 - اسکنر پلاستک

Plustek OpticPro S910


راه انداز Plustek OpticPro S910

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro S910

Version : 3.0.0.0

Type : Scanner

Size : 27 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware Ids:
USB\VID_07B3&PID_1308

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 220 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای اسکنر پلاستک Plustek OpticPro S48

Plustek OpticPro S48


راه انداز Plustek OpticPro S48

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro S48

Version : 4.2.0.0

Type : Scanner

Size : 7 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware Ids:
USB\VID_07B3&PID_0924

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 958 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Plustek OpticPro S48+

Plustek OpticPro S48+


راه انداز Plustek OpticPro S48+

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro S48+

Version : 5.0.0.1

Type : Scanner

Size : 44 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware Ids:
USB\VID_07b3&PID_1309
USB\VID_07b3&PID_1308
USB\VID_07b3&PID_1302
USB\VID_07b3&PID_1402
USB\VID_07b3&PID_1403
USB\VID_07b3&PID_1307

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 2 866 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور اسکنر Plustek OpticPro S28 Pro

Plustek OpticPro S28 Pro


راه انداز Plustek OpticPro S28 Pro

Manufacturer : Plustek

Model : OpticPro S28 Pro

Version : 5.0.0.1

Type : Scanner

Size : 49 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware Ids:
USB\VID_07b3&PID_1305
USB\VID_07b3&PID_1306
USB\VID_07b3&PID_1304

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 910 " بار از آن بازدید شده است.

 
صفحه قبل صفحه بعد
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@