sony » دانلود درایور - Drivers Download

دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور Sony DPP-FP77

Sony DPP-FP77


راه انداز Sony DPP-FP77

Manufacturer : Sony

Model : DPP-FP77

Version : 6.0.6

Type : Printer

Size : 199 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-FP7727D0

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 671 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور پرینتر Sony DPP-FP97

Sony DPP-FP97


راه انداز Sony DPP-FP97

Manufacturer : Sony

Model : DPP-FP97

Version : 6.0

Type : Printer

Size : 199 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-FP9745D4

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 775 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز Sony DPP-F700 - پرینتر سونی

Sony DPP-F700


راه انداز Sony DPP-F700

Manufacturer : Sony

Model : DPP-F700

Version : 6.0.6000.54

Type : Printer

Size : 199 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-F7000A22

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 921 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Sony DPP-F800

Sony DPP-F800


راه انداز Sony DPP-F800

Manufacturer : Sony

Model : DPP-F800

Version : 6.0.6000.54

Type : Printer

Size : 199 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-F8000912

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 838 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر سونی Sony DPP-FP85

Sony DPP-FP85


راه انداز Sony DPP-FP85

Manufacturer : Sony

Model : DPP-FP85

Version : 6.0

Type : Printer

Size : 199 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-FP851654

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 825 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Sony DPP-FP95 - سونی

Sony DPP-FP95


راه انداز Sony DPP-FP95

Manufacturer : Sony

Model : DPP-FP95

Version : 6.0.6000

Type : Printer

Size : 199 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-FP958455

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 889 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود راه انداز Sony DPP-FP75

Sony DPP-FP75


راه انداز Sony DPP-FP75

Manufacturer : Sony

Model : DPP-FP75

Version : 6.0

Type : Printer

Size : 199 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-FP75E651

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 742 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر Sony DPP-FP70

Sony DPP-FP70


راه انداز Sony DPP-FP70

Manufacturer : Sony

Model : DPP-FP70

Version : 6.0.6000.54

Type : Printer

Size : 199 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-FP70E591

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 806 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Sony DPP-FP60

Sony DPP-FP60


راه انداز Sony DPP-FP60

Manufacturer : Sony

Model : DPP-FP60

Version : 6.0.6000.54

Type : Printer

Size : 199 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-FP607590

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 915 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Sony DPP-FP67 - پرینتر سونی

Sony DPP-FP67


راه انداز Sony DPP-FP67

Manufacturer : Sony

Model : DPP-FP67

Version : 6.0.6000

Type : Printer

Size : 199 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-FP67B7D1

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 131 " بار از آن بازدید شده است.

 
صفحه قبل صفحه بعد
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@