tv card driver » صفحه 9 » دانلود درایور - Drivers Download

» » tv card driver » صفحه 9


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور AVerTV end TVPhone98 w-VCR (Bt878)

دانلود درایور AVerTV end TVPhone98 w-VCR (Bt878)


راه انداز AVerTV end TVPhone98 w-VCR (Bt878)

Manufacturer : AverMedia

Model : TVPhone98 w-VCR (Bt878)

Type : TV Card - Capture

Size : 3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 539 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AVerMedia UltraTV USB 300

دانلود درایور AVerMedia UltraTV USB 300


راه انداز AVerMedia UltraTV USB 300

Manufacturer : AverMedia

Model : UltraTV USB 300

Version : 5.0.2.3

Type : TV Card

Size : 2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 754 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور AVerMedia AVerTV USB | تی وی کارت یو اس بی

درایور AVerMedia AVerTV USB


راه انداز AVerMedia AVerTV USB

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV USB

Type : TV Card

Size : 5 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 3 398 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AVerMedia TVPhone 98 (Bt878)

دانلود درایور AVerMedia TVPhone 98 (Bt878)


راه انداز AVerMedia TVPhone 98 (Bt878)

Manufacturer : AverMedia

Model : TVPhone 98 (Bt878)

Type : TV Card

Size : 3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 914 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AverMedia VPhone (848) w - Philips tuner FR12X6

دانلود درایور AverMedia VPhone (848) w - Philips tuner FR12X6i


راه انداز AverMedia VPhone (848) w - Philips tuner FR12X6

Manufacturer : AverMedia

Model : VPhone (848) w

Type : TV Card - Capture

Size : 2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 787 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت هایی که دارای چیپ Philips tuner FR12X6 هستند

درایور تی وی کارت هایی که دارای چیپ Philips tuner FR12X6 هستند


راه انداز Philips tuner FR12X6

Manufacturer : Philips

Model : tuner FR12X6

Type : TV Card

Size : 2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 032 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور AverMedia AVerTV DVB-T 761 (A761)

درایور AverMedia AVerTV DVB-T 761 (A761)


راه انداز AverMedia AVerTV DVB-T 761 (A761)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV DVB-T 761 (A761)

Version : 1.3.49.8

Type : DVB

Size : 9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 790 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور AVerTV GO 007 Plus-FM Plus | تی وی کارت

درایور AVerTV GO 007 Plus-FM Plus


راه انداز AVerTV GO 007 Plus-FM Plus

Manufacturer : AverMedia

Model : 007 Plus-FM Plus

Version : 5.3.0.9

Type : TV Card - Capture

Size : 11 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 704 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AVerMedia AVerTV GO | تی وی کارت

دانلود درایور AVerMedia AVerTV GO


راه انداز AVerMedia AVerTV GO

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV GO

Type : TV Card - Capture

Size : 10 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 3 778 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور و راه انداز AVerMedia AVerTV Studio 301P (M131)

درایور و راه انداز AVerMedia AVerTV Studio 301P (M131)


راه انداز AVerMedia AVerTV Studio 301P (M131)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV Studio 301P (M131)

Type : TV Card - Capture

Size : 10 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 842 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@