دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

راه انداز تی وی کارت Terratec Cinergy 1200 DVB-C

راه انداز تی وی کارت Terratec Cinergy 1200 DVB-C


راه انداز Terratec Cinergy 1200 DVB-C

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy 1200 DVB-C

Version : 4.8.3.18

Type : tv tuner

Size : 1.33 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 704 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز تی وی کارت Terratec 250 PCI

راه انداز تی وی کارت Terratec 250 PCI


راه انداز Terratec 250 PCI

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy 250 PCI

Version : 1.3.2.0

Type : tv tuner

Size : 751 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 664 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت Terratec 200 TV

درایور تی وی کارت Terratec 200 TV


راه انداز Terratec 200 TV

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy 200 TV

Version : 3.85

Type : tv tuner

Size : 6.83 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 735 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز تی وی کارت VideoHome imNetATV

راه انداز تی وی کارت VideoHome imNetATV


راه انداز VideoHome imNetATV

Manufacturer : VideoHome

Model : imNetATV

Version : 1.3.3.5

Type : TV Card

Size : 9.06 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 858 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت VideoHome GoDVDez

درایور تی وی کارت VideoHome GoDVDez


راه انداز VideoHome GoDVDez

Manufacturer : VideoHome

Model : GoDVDez

Type : TV Card

Size : 5.33 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 866 " بار از آن بازدید شده است.

 

تی وی کارت VideoHome ezNetDTV

تی وی کارت VideoHome ezNetDTV


راه انداز VideoHome ezNetDTV

Manufacturer : VideoHome

Model : ezNetDTV

Version : 10.6.22.1

Type : TV Card

Size : 4.03 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 765 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت VideoHome DTVsamba

درایور تی وی کارت VideoHome DTVsamba


راه انداز VideoHome DTVsamba

Manufacturer : VideoHome

Model : DTVsamba

Version : 20080129

Type : TV Card

Size : 3.60 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 238 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت VideoHome DTVcarnival

درایور تی وی کارت VideoHome DTVcarnival


راه انداز VideoHome DTVcarnival

Manufacturer : VideoHome

Model : DTVcarnival

Version : 20080527

Type : TV Card

Size : 4.06 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 715 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@