دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور دی وی بی | AverMedia AVerTV DVB-S Pro (A700)

درایور دی وی بی


راه انداز AverMedia AVerTV DVB-S Pro (A700)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV DVB-S Pro (A700)

Version : 2.1.7.5

Type : DVB

Size : 17 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 736 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور تی وی کارت AverMedia AVerTV 303 (M126)

دانلود درایور تی وی کارت AverMedia AVerTV 303 (M126)


راه انداز AverMedia AVerTV 303 (M126)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV 303 (M126)

Version : 5.2.0.31

Type : TV Card

Size : 14 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 728 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AVerMedia AVerText (Teletext SW for Bt848878)

دانلود درایور AVerMedia AVerText (Teletext SW for Bt848878)


راه انداز AVerMedia AVerText (Teletext SW for Bt848878)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerText (Teletext SW for Bt848878)

Type : TV Card

Size : 829 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 663 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AVerMedia AVerEPack

دانلود درایور AVerMedia AVerEPack


راه انداز AVerMedia AVerEPack

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerEPack

Type : TV Card - Capture

Size : 2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 914 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور AVerMedia AVerEPack300

درایور AVerMedia AVerEPack300


راه انداز AVerMedia AVerEPack300

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerEPack300

Type : TV Card - Capture

Size : 10 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 3 834 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AVerMedia AVer FotoMate

دانلود درایور AVerMedia AVer FotoMate


راه انداز AVerMedia AVer FotoMate

Manufacturer : AverMedia

Model : AVer FotoMate

Type : TV Card - Capture

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 974 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت دی وی بی | AverMedia AVerTV DVB-S (M199)

درایور کارت دی وی بی


راه انداز AverMedia AVerTV DVB-S (M199)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV DVB-S (M199)

Version : 1.4.7.7

Type : DVB

Size : 30 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 3 879 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت kworld PCI Analog TV Card II (PC134-A) | کی ورد

درایور تی وی کارت kworld PCI Analog TV Card II (PC134-A)


راه انداز kworld PC134-A

Manufacturer : kworld

Model : PC134-A

Type : TV Card

Version : 1.403.11.920

Size : 79 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 5 215 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت kworld USB Analog TV Stivk IV (UB406-A) | کی ورد

درایور تی وی کارت kworld USB Analog TV Stivk IV (UB406-A)


راه انداز kworld UB406-A

Manufacturer : kworld

Model : UB406-A

Type : TV Card

Version : 6.0113.0721.2114(WHQL)

Size : 80 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 537 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت Iliya Mini USB | ایلیا

درایور تی وی کارت Iliya Mini USB


راه انداز Iliya Mini USB

Manufacturer : Iliya

Model : Mini USB

Type : TV Card

Version : 1.0.8

Size : 12 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 7 916 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@