دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور تی وی کارت Philips SAA7138

Philips - فیلیپس


راه انداز Philips SAA7138

Manufacturer : Philips

Model : SAA7138

Version : 6.0.6000.16420

Type : TV Tuner

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 108 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور کارت تی وی فیلیپس / Philips SAA7137

Philips - فیلیپس


راه انداز Philips SAA7137

Manufacturer : Philips

Model : SAA7137

Version : 6.0.600

Type : TV Tuner

Size : 2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 3 422 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور کارت تی وی Philips SAA7136

Philips - فیلیپس


راه انداز Philips SAA7136

Manufacturer : Philips

Model : SAA7136

Version : 6.0

Type : TV Tuner

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 3 399 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی Philips SAA7134 / فیلیپس

Philips - فیلیپس


راه انداز Philips SAA7134

Manufacturer : Philips

Model : SAA7134

Version : 6.0

Type : TV Tuner

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 3 325 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور تی وی کارت Philips SAA7133

Philips - فیلیپس


راه انداز Philips SAA7133

Manufacturer : Philips

Model : SAA7133

Version : 6

Type : TV Tuner

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 965 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت Philips SAA7132 | فیلیپس

Philips - فیلیپس


راه انداز Philips SAA7132

Manufacturer : Philips

Model : SAA7132

Version : 6.0.6000.16420

Type : TV Tuner

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 823 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت Philips SAA7131

Philips - فیلیپس


راه انداز Philips SAA7131

Manufacturer : Philips

Model : SAA7131

Version : 6.0.6000

Type : TV Tuner

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 935 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی با چیپست Philips SAA7130

Philips - فیلیپس


راه انداز Philips SAA7130

Manufacturer : Philips

Model : SAA7130

Version : 6.0.6000.16420

Type : TV Tuner

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 6 459 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت Prolink PlayTV 700 DVB-S

درایور تی وی کارت Prolink PlayTV 700 DVB-S


راه انداز Prolink PlayTV 700 DVB-S

Manufacturer : Prolink

Model : PlayTV 700 DVB-S

Type : tv tuner

Size : 4.55 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 736 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کاتر تی وی Prolink PlayTV 505 DVB-T

درایور کاتر تی وی Prolink PlayTV 505 DVB-T


راه انداز Prolink PlayTV 505 DVB-T

Manufacturer : Prolink

Model : PlayTV 505 DVB-T

Type : tv tuner

Size : 2.55 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 926 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@