دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور تی وی کارت Philips SAA7133

Philips - فیلیپس


راه انداز Philips SAA7133

Manufacturer : Philips

Model : SAA7133

Version : 6

Type : TV Tuner

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 078 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت Philips SAA7132 | فیلیپس

Philips - فیلیپس


راه انداز Philips SAA7132

Manufacturer : Philips

Model : SAA7132

Version : 6.0.6000.16420

Type : TV Tuner

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 927 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت Philips SAA7131

Philips - فیلیپس


راه انداز Philips SAA7131

Manufacturer : Philips

Model : SAA7131

Version : 6.0.6000

Type : TV Tuner

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 104 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی با چیپست Philips SAA7130

Philips - فیلیپس


راه انداز Philips SAA7130

Manufacturer : Philips

Model : SAA7130

Version : 6.0.6000.16420

Type : TV Tuner

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 6 944 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت Prolink PlayTV 700 DVB-S

درایور تی وی کارت Prolink PlayTV 700 DVB-S


راه انداز Prolink PlayTV 700 DVB-S

Manufacturer : Prolink

Model : PlayTV 700 DVB-S

Type : tv tuner

Size : 4.55 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 865 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کاتر تی وی Prolink PlayTV 505 DVB-T

درایور کاتر تی وی Prolink PlayTV 505 DVB-T


راه انداز Prolink PlayTV 505 DVB-T

Manufacturer : Prolink

Model : PlayTV 505 DVB-T

Type : tv tuner

Size : 2.55 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 051 " بار از آن بازدید شده است.

 

کارت تی وی Prolink PlayTV 505 DVB-T Plus

کارت تی وی Prolink PlayTV 505 DVB-T Plus


راه انداز Prolink PlayTV 505 DVB-T Plus

Manufacturer : Prolink

Model : PlayTV 505 DVB-T Plus

Type : tv tuner

Size : 11.49 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 874 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز کارت تی وی Prolink PlayTV 405 DVD Maker

راه انداز کارت تی وی Prolink PlayTV 405 DVD Maker


راه انداز Prolink PlayTV 405 DVD Maker

Manufacturer : Prolink

Model : PlayTV 405 DVD Maker

Type : tv tuner

Size : 32.75 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 288 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور

دریافت قیمت ها و لیست موجودی از طریق واتساپ و پیامک:

توجه! شماره موبایل را بدون +98 وارد کنید، برای مثال 09217682793
-