دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

کارت تی وی Terratec Cinergy HTC Stick HD

کارت تی وی Terratec Cinergy HTC Stick HD


راه انداز Terratec Cinergy HTC Stick HD

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy HTC Stick HD

Version : 5.09.1202.00

Type : tv tuner

Size : 2.39 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 531 " بار از آن بازدید شده است.

 

تی وی کارت Terratec Cinergy HT USB XE

تی وی کارت Terratec Cinergy HT USB XE


راه انداز Terratec Cinergy HT USB XE

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy HT USB XE

Version : 3..12.00.00

Type : tv tuner

Size : 1.05 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 980 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت Terratec Cinergy HT PCMCIA

درایور تی وی کارت Terratec Cinergy HT PCMCIA


راه انداز Terratec Cinergy HT PCMCIA

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy HT PCMCIA

Version : 1.03.03.05

Type : tv tuner

Size : 1.28 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 306 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy HT PCI

راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy HT PCI


راه انداز Terratec Cinergy HT PCI

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy HT PCI

Version : 3.1.1.27

Type : tv tuner

Size : 1.42 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 850 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy HT Express

راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy HT Express


راه انداز Terratec Cinergy HT Express

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy HT Express

Version : 2.03.02.03

Type : tv tuner

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 986 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی Terratec Cinergy DT USB XS Diversity

درایور کارت تی وی Terratec Cinergy DT USB XS Diversity


راه انداز Terratec Cinergy DT USB XS Diversity

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy DT USB XS

Version : 3.12.00.00

Type : tv tuner

Size : 1.89 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 629 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی Terratec Cinergy C PCI HD CI

درایور کارت تی وی Terratec Cinergy C PCI HD CI


راه انداز Terratec Cinergy C PCI HD CI

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy C PCI HD CI

Version : 1.01.02.501

Type : tv tuner

Size : 1.45 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 655 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز تی وی کارت Terratec Cinergy C PCI HD

راه انداز تی وی کارت Terratec Cinergy C PCI HD


راه انداز Terratec Cinergy C PCI HD

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy C PCI HD

Version : 1.01.02.501

Type : tv tuner

Size : 1.45 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 563 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 600 TV

درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 600 TV


راه انداز Terratec Cinergy 600 TV

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy 600 TV

Version : 1.3.3.5

Type : tv tuner

Size : 1.59 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 868 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 400 USB

درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 400 USB


راه انداز Terratec Cinergy 400 USB

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy 400 USB

Version : 1.0.0.57

Type : tv tuner

Size : 775 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 901 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@