دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور کارت تی وی VideoHome DTVbossa

درایور کارت تی وی VideoHome DTVbossa


راه انداز VideoHome DTVbossa

Manufacturer : VideoHome

Model : DTVbossa

Version : 3.12.2.0

Type : TV Card

Size : 4.51 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 736 " بار از آن بازدید شده است.

 

کارت تی وی VideoHome ATSCruiser

کارت تی وی VideoHome ATSCruiser


راه انداز VideoHome ATSCruiser

Manufacturer : VideoHome

Model : ATSCruiser

Version : 1.0.0.23

Type : TV Card

Size : 49.45 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 687 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی Kworld MCE-TV 100

درایور کارت تی وی Kworld MCE-TV 100


راه انداز Kworld MCE-TV 100

Manufacturer : Kworld

Model : MCE-TV 100

Version : 1.3.3.2

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 339 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Kworld DVB-T210SE

دانلود درایور Kworld DVB-T210SE


راه انداز Kworld DVB-T210SE

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T210SE

Version : 1.3.3.2

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 945 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی Kworld DVB-T PI610

درایور کارت تی وی Kworld DVB-T PI610


راه انداز Kworld DVB-T PI610

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T PI610

Version : 1.3.3.2

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 973 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی Kworld DVB-T 323U

درایور کارت تی وی Kworld DVB-T 323U


راه انداز Kworld DVB-T 323U

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T 323U

Version : 5.7.0112.0

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 3 016 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی | Kworld DVB-T 355U

درایور کارت تی وی


راه انداز Kworld DVB-T 355U

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T 355U

Version : 5.7.0112.0

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 279 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی کی ورد | Kworld DVB-T 350U

درایور کارت تی وی کی ورد


راه انداز Kworld DVB-T 350U

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T 350U

Version : 5.7.0112.0

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 221 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز و درایور کارت تی وی Kworld DVB-T PE310

راه انداز و درایور کارت تی وی Kworld DVB-T PE310


راه انداز Kworld DVB-T PE310

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T PE310

Version : 1.0.3.3

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 593 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی کی ورد | Kworld DVB-T 100

درایور کارت تی وی کی ورد


راه انداز Kworld DVB-T 100

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T 100

Version : 6.0.1020.1

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 174 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@