دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy HT Express

راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy HT Express


راه انداز Terratec Cinergy HT Express

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy HT Express

Version : 2.03.02.03

Type : tv tuner

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 085 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی Terratec Cinergy DT USB XS Diversity

درایور کارت تی وی Terratec Cinergy DT USB XS Diversity


راه انداز Terratec Cinergy DT USB XS Diversity

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy DT USB XS

Version : 3.12.00.00

Type : tv tuner

Size : 1.89 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 733 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی Terratec Cinergy C PCI HD CI

درایور کارت تی وی Terratec Cinergy C PCI HD CI


راه انداز Terratec Cinergy C PCI HD CI

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy C PCI HD CI

Version : 1.01.02.501

Type : tv tuner

Size : 1.45 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 801 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز تی وی کارت Terratec Cinergy C PCI HD

راه انداز تی وی کارت Terratec Cinergy C PCI HD


راه انداز Terratec Cinergy C PCI HD

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy C PCI HD

Version : 1.01.02.501

Type : tv tuner

Size : 1.45 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 666 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 600 TV

درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 600 TV


راه انداز Terratec Cinergy 600 TV

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy 600 TV

Version : 1.3.3.5

Type : tv tuner

Size : 1.59 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 987 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 400 USB

درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 400 USB


راه انداز Terratec Cinergy 400 USB

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy 400 USB

Version : 1.0.0.57

Type : tv tuner

Size : 775 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 019 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایو ر تی وی کارت Terratec Cinergy 1400 DVB-T

درایو ر تی وی کارت Terratec Cinergy 1400 DVB-T


راه انداز Terratec Cinergy 1400 DVB-T

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy 1400 DVB-T

Version : 5.0.18.0

Type : tv tuner

Size : 1.50 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 762 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 1200 DVB-S

درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 1200 DVB-S


راه انداز Terratec Cinergy 1200 DVB-S

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy 1200 DVB-S

Version : 4.8.3.18

Type : tv tuner

Size : 1.33 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 998 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور

دریافت قیمت ها و لیست موجودی از طریق واتساپ و پیامک:

توجه! شماره موبایل را بدون +98 وارد کنید، برای مثال 09217682793
-