دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور Farassoo FC-1300

Farassoo FC-1300


راه انداز Farassoo FC-1300

Manufacturer : Farassoo

Model : FC-1300

Type : WebCam

Size : 46 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 2 502 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور وب کم فراسو Farassoo fc-1400

Farassoo fc-1400


راه انداز Farassoo fc-1400

Manufacturer : Farassoo

Model : fc-1400

Type : WebCam

Size : 5 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 13 197 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور وب کم Farassoo FC-1440 - فراسو

Farassoo FC-1440


راه انداز Farassoo FC-1440

Manufacturer : Farassoo

Model : FC-1440

Type : WebCam

Size : 9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 13 029 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور وب کم فراسو Farassoo fc-1630

Farassoo fc-1630


راه انداز Farassoo fc-1630

Manufacturer : Farassoo

Model : fc-1630

Type : WebCam

Size : 17 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 5 967 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Farassoo FC-1640 - وب کم فراسو

Farassoo FC-1640


راه انداز Farassoo FC-1640

Manufacturer : Farassoo

Model : FC-1640

Type : WebCam

Size : 9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 5 954 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور فراسو Farassoo FC-2360 - وب کم

Farassoo FC-2360


راه انداز Farassoo FC-2360

Manufacturer : Farassoo

Model : FC-2360

Type : WebCam

Size : 20 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 9 202 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور وب کم فراسو Farassoo FC-900

Farassoo FC-900


راه انداز Farassoo FC-900

Manufacturer : Farassoo

Model : FC-900

Type : WebCam

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 4 746 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Farassoo DC-31290 - وب کم فراسو

Farassoo DC-31290


راه انداز Farassoo DC-31290

Manufacturer : Farassoo

Model : DC-31290

Type : WebCam

Size : 41 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 3 021 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@