دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور Farassoo FC-1200

Farassoo FC-1200


راه انداز Farassoo FC-1200

Manufacturer : Farassoo

Model : FC-1200

Type : WebCam

Size : 49 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 4 441 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Farassoo FC-1300

Farassoo FC-1300


راه انداز Farassoo FC-1300

Manufacturer : Farassoo

Model : FC-1300

Type : WebCam

Size : 46 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 2 669 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور وب کم فراسو Farassoo fc-1400

Farassoo fc-1400


راه انداز Farassoo fc-1400

Manufacturer : Farassoo

Model : fc-1400

Type : WebCam

Size : 5 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 14 733 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور وب کم Farassoo FC-1440 - فراسو

Farassoo FC-1440


راه انداز Farassoo FC-1440

Manufacturer : Farassoo

Model : FC-1440

Type : WebCam

Size : 9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 14 550 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور وب کم فراسو Farassoo fc-1630

Farassoo fc-1630


راه انداز Farassoo fc-1630

Manufacturer : Farassoo

Model : fc-1630

Type : WebCam

Size : 17 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 6 639 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Farassoo FC-1640 - وب کم فراسو

Farassoo FC-1640


راه انداز Farassoo FC-1640

Manufacturer : Farassoo

Model : FC-1640

Type : WebCam

Size : 9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 6 830 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور فراسو Farassoo FC-2360 - وب کم

Farassoo FC-2360


راه انداز Farassoo FC-2360

Manufacturer : Farassoo

Model : FC-2360

Type : WebCam

Size : 20 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 11 038 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور وب کم فراسو Farassoo FC-900

Farassoo FC-900


راه انداز Farassoo FC-900

Manufacturer : Farassoo

Model : FC-900

Type : WebCam

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد


System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 5 016 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
لپ تاپ استوک