دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور HP LaserJet Pro M15w

HP LaserJet Pro M15w


راه انداز HP LaserJet Pro M15w

Manufacturer : HP

Model : LaserJet Pro M15w

Version : 26.106.01.6932

Type : Printer

Size : 353 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\HPHP_LaserJet_M14-M1a7f1
USB\VID_03F0&PID_BE2A&REV_0100&MI_01
USB\Vid_03F0&Pid_be2a&mi_01
USB\Vid_03F0&Pid_be2a&mi_02
USB\Vid_03F0&Pid_be2a&mi_03
WSDPRINT\HPHP_LaserJet_M14-M1a7f1
MF\LaserJet_M14-M17&WSD&IP_PRINT

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 304 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور HP DeskJet 2320

HP DeskJet 2320


راه انداز HP DeskJet 2320

Manufacturer : HP

Model : DeskJet 2320

Version : 31.01.2001.7931

Type : Printer / Scanner

Size : 238 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 244 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور HP Laser MFP 135w

HP Laser MFP 135w


راه انداز HP Laser MFP 135w, 135a

Manufacturer : HP

Model : Laser MFP 135w, 135a

Version : 3.13.59.00

Type : Printer / Scanner

Size : 97 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USB\VID_03F0&PID_F22A&MI_02
USBPRINT\HPHP_Laser_MFP_131_14DF9
LPTENUM\HPHP_Laser_MFP_131_14DF9
WSDPRINT\HPHP_Laser_MFP_131_14DF9
USB\Vid_03F0&Pid_F22A&MI_00

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 603 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور HP Laser 108

HP Laser 108


راه انداز HP Laser 108w, HP Laser 108a

Manufacturer : HP

Model : Laser 108w, Laser 108a

Version : 3.13.59

Type : Printer

Size : 77 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 81 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر HP Laser 103a

HP Laser 103a


راه انداز HP Laser 103a

Manufacturer : HP

Model : Laser 103a

Version : 3.13.59.00

Type : Printer

Size : 77 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 88 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور HP Laser 107w

HP Laser 107w


راه انداز HP Laser 107w

Manufacturer : HP

Model : Laser 107w

Version : 3.13.59.00

Type : Printer

Size : 77 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\HPHP_Laser_103_107_1A5F0
USB\VID_03F0&PID_E82A&REV_0100&MI_01
USB\VID_03F0&PID_E82A&MI_01
USB\VID_03F0&PID_E82A
LPTENUM\HPHP_Laser_103_107_1A5F0
WSDPRINT\HPHP_Laser_103_107_1A5F0

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 770 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Epson L1800

Epson L1800


راه انداز Epson L1800

Manufacturer : Epson

Model : L1800

Version : 2.12.00.00

Type : Printer

Size : 25 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\EPSONL1800_SeriesEE57
LPTENUM\EPSONL1800_SeriesEE57

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 595 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Brother HL-1223WE

Brother HL-1223WE


راه انداز Brother HL-1223WE

Manufacturer : Brother

Model : HL-1223WE

Version : 1.0.0

Type : Printer

Size : 66 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 339 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
نرم افزار زئوس