دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور GeForce 8200M G

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce 8200M G

Manufacturer : GeForce

Model : 8200M G

Version : 342.00

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linux


برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 485 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت گرافیک GeForce GTX 5M

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce GTX 5M

Manufacturer : GeForce

Model : GTX 5M

Version : 391.35

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 503 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linux


برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 762 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور گرافیک GeForce GT 635M جی فورس

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce GT 635M

Manufacturer : GeForce

Model : GT 635M

Version : 391.35

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 503 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linux


برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 8 712 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور GeForce GTX 670MX

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce GTX 670MX

Manufacturer : GeForce

Model : GTX 670MX

Version : 425.31

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 503 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linux


برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 587 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور GeForce GTX 6M / کارت گرافیک جی فورس

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce GTX 6M

Manufacturer : GeForce

Model : GTX 6M

Version : 391.35

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 503 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linux


برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 732 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت گرافیک جی فورس / GeForce GTX 4M

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce GTX 4M

Manufacturer : GeForce

Model : GTX 4M

Version : 391.35

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 503 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linux


برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 735 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور GeForce GTS 3M | کارت گرافیک جی فورس

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce GTS 3M

Manufacturer : GeForce

Model : GTS 3M

Version : 391.35

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 503 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linux


برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 752 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای کارت گرافیک GeForce GT 325M | جی فورس

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce GT 325M

Manufacturer : GeForce

Model : GT 325M

Version : 342.00

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linux


برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 586 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور GeForce GT 240M

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce GT 240M

Manufacturer : GeForce

Model : GT 240M

Version : 342.00

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linux


برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 660 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور کارت گرافیک GeForce GT 230M

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce GT 230M

Manufacturer : GeForce

Model : GT 230M

Version : 342.00

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linux


برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 975 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@