دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور Brother MFC-J800D(W)

Brother MFC-J800D(W)


راه انداز Brother MFC-J800D(W)

Manufacturer : Brother

Model : MFC-J800D(W)

Version : 01.00.00.00

Type : Printer / Scanner

Size : 128 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\BROTHERMFC-J800D3CAF
USB\VID_04F9&PID_0260&MI_01
USB\VID_04F9&PID_0260&MI_02

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 70 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Xerox WorkCentre 3119

Xerox WorkCentre 3119


راه انداز Xerox WorkCentre 3119

Manufacturer : Xerox

Model : WorkCentre 3119

Printer driver version : 3.04.96.01

Scanner driver version : 1.4.8.0

Type : Printer / Scanner

Size : 14 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USB\VID_0924&PID_4265&REV_0100&MI_00
USB\Vid_0924&Pid_4265&MI_00
USBPRINT\XeroxWorkCentre_3119C525
LPTENUM\XeroxWorkCentre_3119C525

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 100 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Brother MFC-J410

Brother MFC-J410


راه انداز Brother MFC-J410

Manufacturer : Brother

Model : MFC-J410

Version : 01.00.01.00

Type : Printer / Scanner

Size : 125 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\BROTHERMFC-J4103CD5
USB\VID_04F9&PID_025A&REV_0100&MI_01
USB\VID_04F9&PID_025A&MI_01

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 71 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور KYOCERA ECOSYS M2030dn

KYOCERA ECOSYS M2030dn


راه انداز KYOCERA ECOSYS M2030dn

Manufacturer : KYOCERA

Model : ECOSYS M2030dn

Version : 8.3.0815.0

Type : Printer / Scanner

Size : 156 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\KyoceraECOSYS_M2030dA19A
WSDPRINT\KyoceraECOSYS_M2030dA19A
USB\VID_0482&PID_0633&REV_0000&MI_01
USB\VID_0482&PID_0633&MI_01

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 94 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Brother MFC-J700D(W)

Brother MFC-J700D(W)


راه انداز Brother MFC-J700D(W)

Manufacturer : Brother

Model : MFC-J700D(W)

Version : 01.00.00.00

Type : Printer / Scanner

Size : 128 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\BROTHERMFC-J700D28AC
USB\VID_04F9&PID_025F&MI_01
USB\VID_04F9&PID_025F&MI_02

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 47 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور KYOCERA ECOSYS M2035dn

KYOCERA ECOSYS M2035dn


راه انداز KYOCERA ECOSYS M2035dn

Manufacturer : KYOCERA

Model : ECOSYS M2035dn

Version : 8.3.0815.0

Type : Printer / Scanner

Size : 156 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\KyoceraECOSYS_M2035dA08A
WSDPRINT\KyoceraECOSYS_M2035dA08A
USB\VID_0482&PID_0635&REV_0000&MI_01
USB\VID_0482&PID_0635&MI_01

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 58 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Brother MFC-J630W

Brother MFC-J630W


راه انداز Brother MFC-J630W

Manufacturer : Brother

Model : MFC-J630W

Version : 01.00.00.00

Type : Printer / Scanner

Size : 128 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\BROTHERMFC-J630W191C
USB\VID_04F9&PID_026B&MI_01
USB\VID_04F9&PID_026B&MI_02

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 58 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Brother MFC-J270W

Brother MFC-J270W


راه انداز Brother MFC-J270W

Manufacturer : Brother

Model : MFC-J270W

Version : 01.00.01.00

Type : Printer / Scanner

Size : 127 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\BROTHERMFC-J270WE85C
USB\VID_04F9&PID_026F&MI_01
USB\VID_04F9&PID_026F&REV_0100&MI_01

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 41 " بار از آن بازدید شده است.