دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور Transact Ithaca 610

Transact Ithaca 610


راه انداز Transact Ithaca 610

Manufacturer : Transact

Model : Ithaca 610

Version : 3.0.3.0

Type : Printer

Size : 7.79 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 520 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور USB Camera-B4.04.27.1

Kodak SCANMATE i1120


راه انداز USB Camera-B4.04.27.1

Model : USB Camera-B4.04.27.1

Version : 5.3.0.0341

Type : Webcam

Size : 100 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 550 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور SONY PS3Eye Camera

Kodak SCANMATE i1120


راه انداز SONY PS3Eye Camera

Manufacturer : SONY

Model : PS3Eye Camera

Version : 5.3.0.0341

Type : Webcam

Size : 100 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور وب کم " قرار دارد و " 497 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Kodak SCANMATE i1120

Kodak SCANMATE i1120


راه انداز Kodak SCANMATE i1120

Manufacturer : Kodak

Model : SCANMATE i1120

Version : 2.0.0

Type : Scanner

Size : 274 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 306 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور پرینتر Canon imageRUNNER 2204

Canon imageRUNNER 2204


راه انداز Canon imageRUNNER 2204

Manufacturer : Canon

Model : imageRUNNER 2204

Version : 30.30.0.0

Type : Printer

Size : 40 MB

Hardware IDs:
USBPRINT\CanoniR2004/2204_UFRD1E2

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 482 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور ABIT Siluro T400

ABIT Siluro T400


راه انداز ABIT Siluro T400

Manufacturer : ABIT

Model : Siluro T400

Version : 175.19

Type : Video Card

Size : 46 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 205 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Gigabyte GV-GF1280RT-64

Gigabyte GV-GF1280RT-64


راه انداز Gigabyte GV-GF1280RT-64

Manufacturer : Gigabyte

Model : GV-GF1280RT-64

Version : 175.19

Type : Video Card

Size : 46 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 212 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور NVIDIA GeForce2 MX/MX 400

NVIDIA GeForce2 MX/MX 400


راه انداز NVIDIA GeForce2 MX/MX 400

Manufacturer : NVIDIA

Model : GeForce2 MX/MX 400

Version : 175.19

Type : Video Card

Size : 46 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 192 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@