Brother drivers » صفحه 5 » دانلود درایور - Drivers Download

» » Brother drivers » صفحه 5


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور پرینتر لیبل زن Brother QL-700

درایور پرینتر لیبل زن Brother QL-700


راه انداز Brother QL-700

Manufacturer : Brother

Model : QL-700

Version : 6.4.00.01

Type : Printer

Size : 4.24 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:USBPRINT\BrotherQL-7005085

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 455 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای پرینتر Brother HL 1470N

درایور برای پرینتر Brother HL 1470N


راه انداز Brother HL 1470N

Manufacturer : Brother

Model : HL 1470N

Version : 01.87.00.00

Type : Printer

Size : 1 MB

Hardware IDs:
USBPRINT\BrotherHL-1470N_seri8521
LPTENUM\BrotherHL-1470N_seri8521

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 660 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر برادر Brother HL 1450

درایور پرینتر برادر Brother HL 1450


راه انداز Brother HL 1450

Manufacturer : Brother

Model : HL 1450

Version : 01.87.00.00

Type : Printer

Size : 1 MB

Hardware IDs:
USBPRINT\BrotherHL-1450_serie9BDC
LPTENUM\BrotherHL-1450_serie9BDC

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 6 552 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور پرینتر برادر Brother HL 1440

دانلود درایور پرینتر برادر Brother HL 1440


راه انداز Brother HL 1440

Manufacturer : Brother

Model : HL 1440

Version : 01.87.00.00

Type : Printer

Size : 1 MB

Hardware IDs:
USBPRINT\BrotherHL-1440_serie0BD1
LPTENUM\BrotherHL-1440_serie0BD1

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 994 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود راه انداز Brother HL 1435

دانلود راه انداز Brother HL 1435


راه انداز Brother HL 1435

Manufacturer : Brother

Model : HL 1435

Version : 01.87.00.00

Type : Printer

Size : 1 MB

Hardware IDs:
USBPRINT\BrotherHL-1435_serie04EF
LPTENUM\BrotherHL-1435_serie04EF

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 343 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود راه انداز پرینتر Brother HL 1430

دانلود راه انداز پرینتر Brother HL 1430


راه انداز Brother HL 1430

Manufacturer : Brother

Model : HL 1430

Version : 01.87.00.00

Type : Printer

Size : 1 MB

Hardware IDs:
USBPRINT\BrotherHL-1430_serie3BF7
LPTENUM\BrotherHL-1430_serie3BF7

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 5 583 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور پرینتر Brother HL 1230

دانلود درایور پرینتر Brother HL 1230


راه انداز Brother HL 1230

Manufacturer : Brother

Model : HL 1230

Version : 01.87.00.00

Type : Printer

Size : 1 MB

Hardware IDs:
LPTENUM\BrotherHL-1230_serieE46E

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 256 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر Brother HL-5130

Brother HL-5130


راه انداز Brother HL-5130

Manufacturer : Brother

Model : HL-5130

Version : 02.16.00.00

Type : Printer

Size : 13 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\BROTHERHL-5130_SERIEDB8B
LPTENUM\BROTHERHL-5130_SERIEDB8B

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 892 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر برادر Brother HL-5280DW

درایور پرینتر برادر Brother HL-5280DW


راه انداز Brother HL-5280DW

Manufacturer : Brother

Model : HL-5280DW

Version : 03.25.00.00

Type : Printer

Size : 954KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\BROTHERHL-5280DW_SER70D5

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 158 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور پرینتر Brother HL-5270DN

دانلود درایور پرینتر Brother HL-5270DN


راه انداز Brother HL-5270DN

Manufacturer : Brother

Model : HL-5270DN

Version : 03.25.00.00

Type : Printer

Size : 954KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\BROTHERHL-5270DN_SER0224

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 344 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@