دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور Brother DCP-L2520D

دانلود درایور Brother DCP-L2520D


راه انداز Brother DCP-L2520D

Manufacturer : Brother

Model : DCP-L2520D

Version : 1.9.0.0

Type : Printer / Scanner

Size : 36.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\VID_04F9&PID_0324&MI_01
USBPRINT\BROTHERDCP-L2520D_SED4C5

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 616 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای Brother DCP-L2500D

درایور برای Brother DCP-L2500D


راه انداز Brother DCP-L2500D

Manufacturer : Brother

Model : DCP-L2500D

Version : 1.9.0.0

Type : Printer / Scanner

Size : 36.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\VID_04F9&PID_0321&MI_01
USBPRINT\BROTHERDCP-L2500D_SE1E64

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 632 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور برای Brother DCP-7189DW

دانلود درایور برای Brother DCP-7189DW


راه انداز Brother DCP-7189DW

Manufacturer : Brother

Model : DCP-7189DW

Version : 1.9.0.0

Type : Printer / Scanner

Size : 36.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\VID_04F9&PID_036A&MI_01
USBPRINT\BROTHERDCP-7189DWAA97

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 566 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور پرینتر و اسکنر Brother DCP-7180DN

دانلود درایور پرینتر و اسکنر Brother DCP-7180DN


راه انداز Brother DCP-7180DN

Manufacturer : Brother

Model : DCP-7180DN

Version : 1.9.0.0

Type : Printer / Scanner

Size : 36.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\VID_04F9&PID_0369&MI_01
USBPRINT\BROTHERDCP-7180DN6286

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 656 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه Brother DCP-7080D

دانلود درایور دستگاه Brother DCP-7080D


راه انداز Brother DCP-7080D

Manufacturer : Brother

Model : DCP-7080D

Version : 1.9.0.0

Type : Printer / Scanner

Size : 36.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\VID_04F9&PID_0367&MI_01
USBPRINT\BROTHERDCP-7080D3AC8

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 558 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Brother DCP-7080

دانلود درایور Brother DCP-7080


راه انداز Brother DCP-7080

Manufacturer : Brother

Model : DCP-7080

Version : 1.9.0.0

Type : Printer / Scanner

Size : 36.9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USB\VID_04F9&PID_0368&MI_01
USBPRINT\BROTHERDCP-7080081D

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 723 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر لیبل زن Brother QL-700

درایور پرینتر لیبل زن Brother QL-700


راه انداز Brother QL-700

Manufacturer : Brother

Model : QL-700

Version : 6.4.00.01

Type : Printer

Size : 4.24 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:USBPRINT\BrotherQL-7005085

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 059 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای پرینتر Brother HL 1470N

درایور برای پرینتر Brother HL 1470N


راه انداز Brother HL 1470N

Manufacturer : Brother

Model : HL 1470N

Version : 01.87.00.00

Type : Printer

Size : 1 MB

Hardware IDs:
USBPRINT\BrotherHL-1470N_seri8521
LPTENUM\BrotherHL-1470N_seri8521

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 901 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر برادر Brother HL 1450

درایور پرینتر برادر Brother HL 1450


راه انداز Brother HL 1450

Manufacturer : Brother

Model : HL 1450

Version : 01.87.00.00

Type : Printer

Size : 1 MB

Hardware IDs:
USBPRINT\BrotherHL-1450_serie9BDC
LPTENUM\BrotherHL-1450_serie9BDC

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 8 976 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور پرینتر برادر Brother HL 1440

دانلود درایور پرینتر برادر Brother HL 1440


راه انداز Brother HL 1440

Manufacturer : Brother

Model : HL 1440

Version : 01.87.00.00

Type : Printer

Size : 1 MB

Hardware IDs:
USBPRINT\BrotherHL-1440_serie0BD1
LPTENUM\BrotherHL-1440_serie0BD1

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 3 960 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@