graphics » صفحه 7 » دانلود درایور - Drivers Download

دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور GeForce GTX 670MX

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce GTX 670MX

Manufacturer : GeForce

Model : GTX 670MX

Version : 381.65

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 430 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linux


برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 353 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور GeForce GTX 6M / کارت گرافیک جی فورس

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce GTX 6M

Manufacturer : GeForce

Model : GTX 6M

Version : 381.65

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 430 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linux


برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 433 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت گرافیک جی فورس / GeForce GTX 4M

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce GTX 4M

Manufacturer : GeForce

Model : GTX 4M

Version : 335

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 217 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linux


برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 499 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور GeForce GTS 3M | کارت گرافیک جی فورس

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce GTS 3M

Manufacturer : GeForce

Model : GTS 3M

Version : 335

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 217 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linux


برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 462 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور برای کارت گرافیک GeForce GT 325M | جی فورس

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce GT 325M

Manufacturer : GeForce

Model : GT 325M

Version : 342.00

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linux


برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 956 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور GeForce GT 240M

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce GT 240M

Manufacturer : GeForce

Model : GT 240M

Version : 342.00

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linux


برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 381 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور کارت گرافیک GeForce GT 230M

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce GT 230M

Manufacturer : GeForce

Model : GT 230M

Version : 342.00

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linux


برای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 200 " بار از آن بازدید شده است.

 

دزایور کارت گرافیک GeForce 9200M GS

GeForce جی فورس


راه انداز GeForce 9200M GS

Manufacturer : GeForce

Model : 9200M GS

Version : 342.00

Type : Video Card

Support : 32-Bit / 64-Bit

Size : 322 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود درایور به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 991 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور گرافیک مادربرد Elitegroup 741GX-M

دانلود درایور گرافیک مادربرد Elitegroup 741GX-M


راه انداز Elitegroup 741GX-M

Manufacturer : ECS

Model : 741GX-M

Version : 3.80

Type : VGA

Size : 19 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1 741 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور گرافیک Elitegroup 761GXM-M2 | مادربرد الایت گروپ

دانلود درایور گرافیک Elitegroup 761GXM-M2


راه انداز Elitegroup 761GXM-M2

Manufacturer : ECS

Model : 761GXM-M2

Version : 3.80

Type : VGA

Size : 19 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 2 730 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@