دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور تی وی کارت هایی که دارای چیپ Philips tuner FR12X6 هستند

درایور تی وی کارت هایی که دارای چیپ Philips tuner FR12X6 هستند


راه انداز Philips tuner FR12X6

Manufacturer : Philips

Model : tuner FR12X6

Type : TV Card

Size : 2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 187 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور AverMedia AVerTV DVB-T 761 (A761)

درایور AverMedia AVerTV DVB-T 761 (A761)


راه انداز AverMedia AVerTV DVB-T 761 (A761)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV DVB-T 761 (A761)

Version : 1.3.49.8

Type : DVB

Size : 9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 904 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AverMedia AVerTV DVB-T 771 (A771) | دی وی بی

دانلود درایور AverMedia AVerTV DVB-T 771 (A771)


راه انداز AverMedia AVerTV DVB-T 771 (A771)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV DVB-T 771 (A771)

Version : 1.3.49.8

Type : DVB

Size : 9 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 899 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور کارت دی وی بی | AverMedia AVerTV DVB-T 777 (A16AR)

دانلود درایور کارت دی وی بی


راه انداز AverMedia AVerTV DVB-T 777 (A16AR)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV DVB-T 777 (A16AR)

Version : 1.0.2.27

Type : DVB

Size : 20 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 104 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AverMedia AVerTV GO 007 FM Plus

دانلود درایور AverMedia AVerTV GO 007 FM Plus


راه انداز AverMedia AVerTV GO 007 FM Plus

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV GO 007 FM Plus

Version : 2.3.5.36

Type : TV Card - Capture

Size : 718 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 853 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور AVerTV GO 007 Plus-FM Plus | تی وی کارت

درایور AVerTV GO 007 Plus-FM Plus


راه انداز AVerTV GO 007 Plus-FM Plus

Manufacturer : AverMedia

Model : 007 Plus-FM Plus

Version : 5.3.0.9

Type : TV Card - Capture

Size : 11 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 849 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AVerMedia AVerTV GO | تی وی کارت

دانلود درایور AVerMedia AVerTV GO


راه انداز AVerMedia AVerTV GO

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV GO

Type : TV Card - Capture

Size : 10 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 4 085 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AverMedia AVerTV Purity 3D MCE 250

دانلود درایور AverMedia AVerTV Purity 3D MCE 250


راه انداز AverMedia AVerTV Purity 3D MCE 250

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV Purity 3D MCE 250

Version : 1.0.1.19

Type : TV Card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 4 389 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور AverMedia AVerTV Purity 3D MCE 500

درایور AverMedia AVerTV Purity 3D MCE 500


راه انداز AverMedia AVerTV Purity 3D MCE 500

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV Purity 3D MCE 500

Version : 5.10.74.7

Type : TV Card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 878 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AVerMedia AVerTV PVR PCI (M182)

دانلود درایور AVerMedia AVerTV PVR PCI (M182)


راه انداز AVerMedia AVerTV PVR PCI (M182)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV PVR PCI (M182)

Version : 1.3.0.35

Type : TV Card - Capture

Size : 29 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 133 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@