دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 250 USB

درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 250 USB


راه انداز Terratec Cinergy 250 USB

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy 250 USB

Version : 3.80

Type : tv tuner

Size : 12.12 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 064 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی Terratec Cinergy 250 PCI

درایور کارت تی وی Terratec Cinergy 250 PCI


راه انداز Terratec Cinergy 250 PCI

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy 250 PCI

Version : 1.3.2.0

Type : tv tuner

Size : 751 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 141 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی Terratec Cinergy 2400i DT

درایور کارت تی وی Terratec Cinergy 2400i DT


راه انداز Terratec Cinergy 2400i DT

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy 2400i DT

Version : 1.1.0.284

Type : tv tuner

Size : 1.60 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 840 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy 200 USB

راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy 200 USB


راه انداز Terratec Cinergy 200 USB

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy 200 USB

Version : 3.85

Type : tv tuner

Size : 11.46 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 827 " بار از آن بازدید شده است.

 

کارت تی وی Terratec Cinergy HTC Stick HD

کارت تی وی Terratec Cinergy HTC Stick HD


راه انداز Terratec Cinergy HTC Stick HD

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy HTC Stick HD

Version : 5.09.1202.00

Type : tv tuner

Size : 2.39 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 657 " بار از آن بازدید شده است.

 

تی وی کارت Terratec Cinergy HT USB XE

تی وی کارت Terratec Cinergy HT USB XE


راه انداز Terratec Cinergy HT USB XE

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy HT USB XE

Version : 3..12.00.00

Type : tv tuner

Size : 1.05 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 123 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت Terratec Cinergy HT PCMCIA

درایور تی وی کارت Terratec Cinergy HT PCMCIA


راه انداز Terratec Cinergy HT PCMCIA

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy HT PCMCIA

Version : 1.03.03.05

Type : tv tuner

Size : 1.28 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 464 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy HT PCI

راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy HT PCI


راه انداز Terratec Cinergy HT PCI

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy HT PCI

Version : 3.1.1.27

Type : tv tuner

Size : 1.42 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 959 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور

دریافت قیمت ها و لیست موجودی از طریق واتساپ و پیامک:

توجه! شماره موبایل را بدون +98 وارد کنید، برای مثال 09217682793
-