دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور تی وی کارت ASUS My Cinema-PE6200Analog

درایور تی وی کارت ASUS My Cinema-PE6200Analog


راه انداز ASUS My Cinema-PE6200Analog

Manufacturer : ASUS

Model : My Cinema-PE6200Analog

Version : 6.0.141.04

Type : tv tuner

Size : 5.34 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 923 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز کارت تی وی ASUS My Cinema-PE6100Analog

راه انداز کارت تی وی ASUS My Cinema-PE6100Analog


راه انداز ASUS My Cinema-PE6100Analog

Manufacturer : ASUS

Model : My Cinema-PE6100Analog

Version : 6.0.141.04

Type : tv tuner

Size : 5.34 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 982 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی ASUS My Cinema PS3 110

درایور کارت تی وی ASUS My Cinema PS3 110


راه انداز ASUS My Cinema PS3 110

Manufacturer : ASUS

Model : My Cinema PS3 110

Version : 11.0.0.28844

Type : tv tuner

Size : 7.43 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 959 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت ASUS My Cinema-ES3-100

درایور تی وی کارت ASUS My Cinema-ES3-100


راه انداز ASUS My Cinema-ES3-100

Manufacturer : ASUS

Model : My Cinema-ES3-100

Version : 11.0.0.28844

Type : tv tuner

Size : 7.43 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 223 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت ASUS My Cinema-ES2-100

درایور تی وی کارت ASUS My Cinema-ES2-100


راه انداز ASUS My Cinema-ES2-100

Manufacturer : ASUS

Model : My Cinema-ES2-100

Version : 10.5.61.1

Type : tv tuner

Size : 7.35 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 141 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت ASUS My Cinema 7131 Dual

درایور تی وی کارت ASUS My Cinema 7131 Dual


راه انداز ASUS My Cinema 7131 Dual

Manufacturer : ASUS

Model : My Cinema 7131 Dual

Version : 13.03,14

Type : tv tuner

Size : 5.56 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 150 " بار از آن بازدید شده است.

 

کارت تی وی ASUS My Cinema 7131 SE SERIES

کارت تی وی ASUS My Cinema 7131 SE SERIES


راه انداز ASUS My Cinema 7131 SE SERIES

Manufacturer : ASUS

Model : My Cinema 7131 SE SERIES

Type : tv tuner

Size : 3.10 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 505 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی ASUS My Cinema 7131 Hybrid

درایور کارت تی وی ASUS My Cinema 7131 Hybrid


راه انداز ASUS My Cinema 7131 Hybrid

Manufacturer : ASUS

Model : My Cinema 7131 Hybrid

Type : tv tuner

Size : 3.10 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 328 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور

دریافت قیمت ها و لیست موجودی از طریق واتساپ و پیامک:

توجه! شماره موبایل را بدون +98 وارد کنید، برای مثال 09217682793
-