دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   درایور تی وی کارت VideoHome DTVsamba

   درایور تی وی کارت VideoHome DTVsamba


   راه انداز VideoHome DTVsamba

   Manufacturer : VideoHome

   Model : DTVsamba

   Version : 20080129

   Type : TV Card

   Size : 3.60 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 435 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت VideoHome DTVcarnival

   درایور تی وی کارت VideoHome DTVcarnival


   راه انداز VideoHome DTVcarnival

   Manufacturer : VideoHome

   Model : DTVcarnival

   Version : 20080527

   Type : TV Card

   Size : 4.06 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 985 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی VideoHome DTVbossa

   درایور کارت تی وی VideoHome DTVbossa


   راه انداز VideoHome DTVbossa

   Manufacturer : VideoHome

   Model : DTVbossa

   Version : 3.12.2.0

   Type : TV Card

   Size : 4.51 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 995 " بار از آن بازدید شده است.

    

   کارت تی وی VideoHome ATSCruiser

   کارت تی وی VideoHome ATSCruiser


   راه انداز VideoHome ATSCruiser

   Manufacturer : VideoHome

   Model : ATSCruiser

   Version : 1.0.0.23

   Type : TV Card

   Size : 49.45 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 993 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی Kworld MCE-TV 100

   درایور کارت تی وی Kworld MCE-TV 100


   راه انداز Kworld MCE-TV 100

   Manufacturer : Kworld

   Model : MCE-TV 100

   Version : 1.3.3.2

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1402 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Kworld DVB-T210SE

   دانلود درایور Kworld DVB-T210SE


   راه انداز Kworld DVB-T210SE

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T210SE

   Version : 1.3.3.2

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1597 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی Kworld DVB-T PI610

   درایور کارت تی وی Kworld DVB-T PI610


   راه انداز Kworld DVB-T PI610

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T PI610

   Version : 1.3.3.2

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1212 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی Kworld DVB-T 323U

   درایور کارت تی وی Kworld DVB-T 323U


   راه انداز Kworld DVB-T 323U

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 323U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1402 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی | Kworld DVB-T 355U

   درایور کارت تی وی


   راه انداز Kworld DVB-T 355U

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 355U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1271 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی کی ورد | Kworld DVB-T 350U

   درایور کارت تی وی کی ورد


   راه انداز Kworld DVB-T 350U

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 350U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1342 " بار از آن بازدید شده است.